بیسکویت کامور
biscuit-jo222
sl01
biscuit242
previous arrow
next arrow

نوید کیهانی فرد

طراحی سایت ، مدیریت سایت

شخصی ، شرکتی ، فروشگاهی ، پزشکی

مهارت ها

wordpress۹۰%
۹۰%
SEO۸۰%
۸۰%
Photoshop۸۰%
۸۰%
social media۸۰%
۸۰%
photography۷۵%
۷۵%
Edius۷۰%
۷۰%
فهرست
Open chat