سال محل فعالیت سمت
۱۳۸۲ کامپیوتر سپهر اندیشان مسئول اسمبل و تعمیرات کامپیوتر
۱۳۸۳-۸۴ گردان ۱۹۷ ارتش (خدمت سربازی) مسئول کامپیوتر
۱۳۸۴-۸۵ نیکا سیستم مدیر فروشگاه
۱۳۸۵-۸۷ صنایع چوب نوید مدیر کارگاه
۱۳۸۷ شرکت داده ورزان صنعت پاسارگاد مسئول IT
۱۳۸۸ استودیو برگها مدیر داخلی
۱۳۸۹-۹۲ شرکت اصفهان شکلات مسئول فروش و بازاریابی
۱۳۹۳-۹۵ گروه رسانه ای کارینس مدیر سایت – IT
۱۳۹۵-۱۴۰۰ شرکت اصفهان شکلات مدیر سایت – IT
فهرست
Open chat