سال محل فعالیت سمت
1382 کامپیوتر سپهر اندیشان مسئول اسمبل و تعمیرات کامپیوتر
1383-84 گردان 197 ارتش (خدمت سربازی) مسئول کامپیوتر
1384-85 نیکا سیستم مدیر فروشگاه
1385-87 صنایع چوب نوید مدیر کارگاه
1387 شرکت داده ورزان صنعت پاسارگاد مسئول IT
1388 استودیو برگها مدیر داخلی
1389-92 شرکت اصفهان شکلات (کامور) مسئول فروش و بازاریابی
1393-95 گروه رسانه ای طاووس بهشت
(برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت)
مدیر سایت – IT
1395-1401 شرکت اصفهان شکلات (کامور) مدیر سایت – IT
فهرست