سال تولید : ۱۳۹۵ عکاسی و ساخت تور مجازی : نوید کیهانی فرد